Khoa Ngữ văn-Trường Đại học Quy Nhơn

TIÊU ĐIỂM

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

ĐỂ XEM THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014, CÁC THẦY CÔ NHẤN VÀO ĐƯỜNG DẪN SAU

http://tinchi.qnu.edu.vn/tkb_gv.aspx

SAU ĐÓ CHỌN TÊN ĐƠN VỊ(Khoa Ngữ văn), TÊN GIẢNG VIÊN VÀ HỌC KỲ - NĂM HỌC ĐỂ XEM LỊCH DẠY.

Read more...

ĐÀI BTV GIỚI THIỆU CLB VĂN NGHỆ TRẺ - KHOA NGỮ VĂN ĐÀI BTV GIỚI THIỆU CLB VĂN NGHỆ TRẺ - KHOA NGỮ VĂN

NHẤN VÀO HÌNH DƯỚI ĐÂY VÀ VÀO MỤC VẦN THƠ QUÊ HƯƠNG NGÀY 10 - 01 - 2014 ĐỂ XEM VIDEO CLIP GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ TRẺ - KHOA NGỮ VĂN

Read more...

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY CÁC LỚP TÍN CHỈ HỆ CHÍNH QUY, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013-2014

DỰA VÀO BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TỪ TỔ ĐƯA LÊN, KHOA TỔNG HỢP VÀ THÔNG BÁO BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỆ CHÍNH QUY, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013-2014. THẦY CÔ XEM TẠI ĐÂY.

THỜI GIAN GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013-2014 TỪ NGÀY 10/02/2013 (tức ngày 11 TẾT ÂM LỊCH)  ĐẾN  30/05/2013. THẦY CÔ CÓ Ý KIẾN XIN GỬI VỀ BAN CHỦ KHOA TRƯỚC NGÀY 10/11/2013.

Read more...